Нашите пространства

Обсерватория

Обсерватория

ОБСЕРВАТОРИЯТА е неголямо кръгло помещение с диаметър 3 м и таван под формата на купол. На този купол се отваря еднометров процеп, а самият купол се върти. Процепът се насочва към желаното небесно светило, като натам се насочва и монтираният в средата на помещението телескоп. До 2020-а година това е огледален телескоп система „CASSEGRAIN MENISCAS 150/2250” (Цайсов) с диаметър на обектива 150 мм и увеличение от 60 до 375 пъти. С него и с още няколко телескопа се наблюдават обекти от истинското небе – Слънцето, Луната, планетите, двойни и кратни звезди, звездни купове, галактики, мъглявини и други. Колкото и да са интересни представленията в звездната зала и демонстрациите с изкуственото звездно небе, те не могат да заменят наблюденията на истинското небе, където всичко е убедително и реално.

През 2023-а година старият телескоп е заменен с нов CELESTRON Edge HD 14” с диаметър на обектива 356 мм и увеличение от 51 до 840 пъти.


Галерия