Звездни спектакли - архив

В търсене на живот

Обект на изследване е Слънчевата система. Акцентът е върху тези планети и техните спътници, където е вероятно съществуването на някакви форми на живот - в миналото, настоящето и бъдещето.

В търсене на живот
Звездни многообразия

Едно пътуване в разнообразния, често пъти озадачаващ ни свят на звездите. Видове звезди и звездни формирования. Раждане, живот и смърт на звездите. Еволюция на нашето Слънце.

Звездни многообразия
Под небето на Планетариума

Демонстрации на живо, с обяснения по желание на посетителите.

Под небето на Планетариума
Легендите на звездното небе

Легенди за по-известните съзвездия на северното небе. Астрономически представи на нашия народ.

Легендите на звездното небе
Загадъчната Вселена

Съвременната представа за възникването на Вселената. Галактики - видове.

Загадъчната Вселена
Разказ за Вселената

Раждане на Вселената. Светът на галактиките. Пътуване в миналото и бъдещето на Слънчевата система.

Разказ за Вселената
Пътешествие в Космоса

Съзвездията на зимното небе и съзвездиятa, наблюдаващи се от екватора. Разходка сред планетите на Слънчевата система. (български и турски език)

Пътешествие в Космоса
Космическа одисея

Светът на планетите, звездите и галактиките. Съзвездиятa на лятното небе и над Антарктида, полярно сияние.

Космическа одисея